Vreedzame school

De Pendinghe is een Vreedzame School. Het centrale thema van De Vreedzame School is, in samenwerking met de kinderen, het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. De doelstelling van het programma is echter breder:  de school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben,  zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. En we bereiden onze leerlingen voor op het leven in een democratische samenleving, en stimuleren actief burgerschap.

 

Dit zijn de doelen van het programma:

•      Verandering van de schoolcultuur in de richting van de school als een democratische gemeenschap. De leerling krijgt een stem, en iedereen heeft de kans om mee te denken en zich verantwoordelijk en betrokken te voelen.

•      Vergroting van sociale competentie, en met name van vaardigheden in conflictoplossing, bij leerlingen, personeel en ouders.

•      Verantwoordelijkheid vergroten van kinderen voor het klimaat in school en klas.

•      Verbetering van het groepsklimaat; betere relaties binnen de groep, respect en waardering voor verschillen. 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies