Privacyverklaring

Privacyverklaring Openbaar Onderwijs Groningen
In deze Privacyverklaring van Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (verder te benoemen als Openbaar Onderwijs Groningen) leggen wij uit welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en voor welke doeleinden dit gebeurt, wanneer de websites van Openbaar Onderwijs Groningen worden bezocht. Het cookiebeleid is hier onderdeel van.
 

Websites

De verklaring is van toepassing op de corporate website (o2g2.nl), de websites van het primair -, voortgezet – en speciaal onderwijs en de bovenschoolse voorzieningen. Dit betekent onder meer dat deze Privacyverklaring niet van toepassing is op websites van derden die door middel van links met de websites van Openbaar Onderwijs Groep Groningen zijn verbonden.
 

Persoonsgegevens

Openbaar Onderwijs Groningen gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om die binnenkomen via e-mail, via contactformulieren en de aanmeldmodule VO-school en verwerkt en bewaart deze in overeenstemming met de Wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Aanmeldportaal VO-scholen

Op alle websites van Openbaar Onderwijs Groningen staat (een verwijzing naar) het aanmeldportaal voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling zich inschrijft voor een van onze voortgezet onderwijs scholen zijn wij vanuit de autoriteit persoonsgegevens verplicht verschillende gegevens van de leerling te bevragen. Waaronder BSN-nummer, kopie identiteitsbewijs, contactgegevens, gegevens vorige school en gegevens ouder(s)/verzorger(s).

Delen

De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens met ons heeft gedeeld. Deze zullen nooit met derden worden gedeeld, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor heeft verleend of indien het wettelijk verplicht is.
Controle

Bij het verstrekken van gegevens heeft u ook het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wilt u deze gegevens inzien, wijzigen of verwijderen, dan kunt u hiervoor een gespecificeerd verzoek sturen via info@o2g2.nl. Betreffen het persoonsgegevens die zijn verstrekt via het aanmeldportaal voortgezet onderwijs, dan kunt u deze middels de inlogcode inzien en wijzigen. Op 1 november van ieder kalenderjaar worden alle gegevens verwijderd. Wilt u de gegevens eerder laten verwijderen, dan kunt u een gericht verzoek sturen naar aanmeldingenvo@o2g2.nl.
 

Beveiliging

Openbaar Onderwijs Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u desondanks het idee hebben dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@o2g2.nl.
 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de computer, telefoon of tablet zet op het moment dat de site bezocht wordt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Binnen Openbaar Onderwijs Groningen maken we gebruik van deze cookies, zoals omschreven staat in de cookieverklaring.

 

Vragen

Heeft u vragen over de Privacyverklaring of over de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt of de websites waarop die betrekking hebben, dan kunt u contact opnemen met Openbaar Onderwijs Groningen via info@o2g2.nl.
 

Disclaimer

Naast de Privacyverklaring is een Disclaimer van toepassing op de websites. Deze kunt u hier bekijken.
 

Wijzigen Privacyverklaring

Openbaar Onderwijs Groningen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor eventuele aanpassingen.
 

Algemeen

Stichting Openbaar Onderwijs Groningen, gevestigd aan de Leonard Springerlaan 39, 9727 KB te Groningen onder KvK-nummer 01166995, draagt samen met 18 basisscholen, 11 scholen in het voortgezet onderwijs, vier scholen in speciaal onderwijs en drie bovenschoolse voorzieningen de zorg voor het Openbaar Onderwijs in de Stad Groningen en ommeland.
 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies