Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid

 

De wereld verandert in snel tempo. Door de digitaliserende samenleving worden nieuwe eisen gesteld aan vaardigheden en kennis van onze leerlingen. Belangrijk daarbij is digitale geletterdheid. Binnen Openbaar Onderwijs Groningen zijn we in 2016 gestart met een doorgaande leerlijn digitale geletterdheid. Die begint in groep 1 van de basisschool en loopt door t/m de eindexamenklas van het voortgezet onderwijs. In de film laten we je zien hoe de leerlijn tot stand is gekomen en hoe het er in de praktijk uitziet. 

 

 De huidige en toekomstige arbeidsmarkt vraagt om toepassingen van digitale geletterdheid. Binnen het onderwijs in Nederland werd hier in de afgelopen jaren wel aandacht aan besteed, maar niet op een gestructureerde manier. Vanuit het Onderwijsplatform 2032, is het advies gegeven om digitale geletterdheid een vaste plek binnen het curriculum te geven. Binnen zijn we in 2016 gestart met het ontwikkelen en uitproberen van onderwijsdoelen rondom digitale geletterdheid voor het primair onderwijs. Inmiddels is er een concept van een leerlijn ontwikkeld die wordt gebruikt op OBS de Pendinghe.

 

Digitale geletterdheid bestaat uit vier deelgebieden

  • ICT-basisvaardigheden
  • Mediawijsheid
  • Computational thinking
  • Informatievaardigheden

 

Per onderdeel is er een aparte leerlijn ontwikkeld met onderwijsdoelen voor groep 1 tot en met groep 8. De doelen zijn ontwikkeld in samenwerking met de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling), maar geschreven en samengevoegd door leerkrachten. De doelen zijn nu geformuleerd als concept, met als doelstelling dat leerkrachten die meedraaien in het project, aanpassingen en aanvullingen kunnen doen.

 

Digitale Geletterdheid op OBS de Pendinghe

Sinds de start van de implementering van de doorgaande leerlijn digitale geletterdheid is de Pendinghe begonnen met vormgeven aan de 4 deelgebieden. We zien dit als een voortdurend ontwikkelproces, vanaf groep 1 worden er lessen gegeven in de 4 deelgebieden. We proberen dit zowel vakoverstijgend als integrerend te doen. Landelijk wordt er een nieuwe curriculum ontwikkelt. Digitale geletterdheid is een van de ontwikkelgebieden, voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van https://curriculum.nu/.

 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies