Activiteiten

Ochtendgymnastiek

Elke dinsdagochtend van 8.15 uur tot 8.25 uur zijn we volop in beweging. Juf Floor en juf Manon leiden dan, onder begeleiding van swingende muziek, de ochtendgymnastiek.

Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek wordt elk jaar in oktober gehouden. Tijdens het tien dagen durende evenement zijn er in het hele land allerlei activiteiten rond het kinderboek. Op grote schaal haken bibliotheken, het onderwijs, boekhandels
en culturele centra hierop in. Het jaarlijks wisselende thema van de Kinderboekenweek dient als leidraad bij de organisatie van de vele activiteiten. De Pendinghe doet hier ook actief aan mee.

Informatie-ochtenden

Ouders kunnen op deze dag een kijkje nemen in de klas van hun kind(eren). De leerkracht laat zien wat er in de klas allemaal wordt gedaan. In de agenda is te zien wanneer de informatie-ochtenden zijn.

Lichtjesfeest 

Tijdens de viering van Sint Maarten houdt de school een lichtjesfeest voor de groepen 1 t/m 4. De leerlingen laten dan hun lampions aan elkaar en aan alle ouders zien. Ook worden er tijdens het lichtjesfeest Sint Maartenliedjes gezongen door de schoolband die bestaat uit een aantal leerkrachten van de school.

Plantsoenloop

Ouders, leerlingen en leerkrachten lopen een parcours door het Noorderplantsoen.

Sinterklaas 

Sinterklaas en zijn pieten komt elk jaar op bezoek bij de groepen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) en deelt dan cadeautjes uit. De groepen van de bovenbouw vieren Sinterklaas in hun eigen groep. Ze hebben van tevoren lootjes getrokken en kopen een klein cadeautje voor elkaar. Ze schrijven daarbij een gedicht en maken van het caceautje een mooie surprise.

Kerstknutselcircuit

In de laatste week voor de kerst(vakantie) knutselen leerlingen leuke werkjes in elkaar die met Kerst te maken hebben. Ze mogen hun werkjes dan mee naar huis nemen.

Kerstdiner

De laatse donderdag voor de kerstvakantie hebben de leerlingen in hun eigen groep het kerstdiner. We vieren de kerstgedachte niet maar we gaan gewoon gezellig met elkaar eten en sluiten zodoende het jaar met elkaar af. Elke leerling neemt van huis iets te eten mee voor ca. 8 leerlingen. Zodoende is er in elke klas een variatie aan eten.

Voorleesontbijt/ Nationale voorleesdagen/Poëzieweken

Tijdens de voorleesdagen wordt er veel aandacht geschonken aan lezen en poëzie. De dagen beginnen altijd met het voorleesontbijt. Leerlingen krijgen een ontbijt aangeboden in de klas en een gastspreker leest tijdens het ontbijt voor uit het boek dat deze dagen centraal staat.

Week van het geld 

De leerlingen leren om te gaan met geld, sparen etc. De bovenbouw krijgt gastlessen van de Kredietbank.

Week van de lentekriebels 

In deze week staan o.a. gevoelens en verliefdheid centraal.

Grote rekendag 

Op deze dag staan verschillende werkvormen van rekenen middels een landelijk thema centraal.

Paasontbijt en eiertikwedstrijd 

In de groepen wordt het paasontbijt genuttigd. Ook wordt er in elke groep een eiertikwedstrijd gehouden. De winnaar van elke groep neemt het op tegen de winnaars van de andere groepen. 

Verkeersweken 

Er wordt in deze weken gekeken naar het verkeersgedrag van de leerlingen. Ook is er elk jaar een gastspreker die elke dag beroepsmatig deelneemt aan het verkeer. Afgelopen jaar was er een verkeersregelaar (op de motor), de politie en iemand van de marine te gast.

Koningsdag (ontbijt en sportdag) 

Naast het ontbijt in de eigen groep, strijden de leerlingen op sportieve wijze tijdens de Koningsspelen op het sportveld tegen elkaar.

Avond4daagse 

De Pendinghe loopt ook mee met de Avondvierdaagse. Er wordt een afstand van 5 kilometer gelopen van maandag tot en met donderdag. Onderweg staan er leerkrachten van de school om de leerlingen en meelopende leerkrachten aan te moedigen en te voorzien van drinken.

Schoolreis (groepen 1 t/m 7) 

De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 gaan één dag op schoolreis. Deze dag heeft een educatief tintje. Op deze manier gaat leren en plezier maken hand in hand.

Schoolkamp (groep 8) 

Groep 8 gaat in het begin van het schooljaar op schoolkamp. De kinderen gaan op de fiets naar een kampeerboerderij in de omgeving. Vanuit hier worden verschillende activiteiten ondernomen. Op één van de avonden wordt een leuke avond met de leerlingen en alle leerkrachten van de school gehouden.

Musical (groep 8)

De musical mag natuurlijk niet ontbreken. De leerlingen van groep 8 oefenen in de laatste weken van het schooljaar hard om een mooie musical neer te zetten. Zij sluiten zodoende het schooljaar en hun eigen schooltijd op de Pendinghe af.

Meesters/ juffendag 

Op de één na laatse dag voor de zomervakantie vindt de meester en juffen dag plaats. De verjaardagen van alle meesters en juffen worden dan in één keer gevierd. Hoewel alle verjaardagen worden gevierd, hoeven er geen cadeautjes voor de meesters en juffen worden meegenomen. In de centrale hal wordt een playbackshow georganiseerd. In de groepen hebben de leerlingen al eerder tegen elkaar gestreden. De winnaars strijden nu tegen elkaar op het podium. Ook vindt er een leuk optreden plaats van één of meerdere juffen of meesters.

Talentencircuit (groepen 5 t/m 8) 

Het talentencircuit vindt een aantal keren in het jaar plaats. Op de woensdagmiddag kunnen de leerlingen 3 weken achter elkaar kiezen voor een bepaalde creatieve activiteit, zoals: een cursus fotografie, figuurzagen, kaarten maken etc.

Schooltuintjes 

Op de Pendinghe maken leerlingen een aantal keren per jaar kennis met de natuur en de tuin. Elke groep gaat dan naar de schooltuintjes. Ze leren dan niet alleen in een klaslokaal over de natuur, maar ze mogen ook zaaien en oogsten. Het geoogste mag dan mee naar huis worden genomen.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies