Plusgroep

De plusgroep op de Pendinghe 

Op de Pendinghe werken we in iedere unit met een plusgroep. In de plusgroep zitten leerlingen die extra uitgedaagd kunnen worden. De kinderen uit de plusgroep hebben één keer per week een moment met de plusleerkracht. Daarnaast werken de leerlingen in de klas aan hun pluswerk.  

Wat is de plusgroep en hoe kom je in de plusgroep? 

Sommige leerlingen vallen op omdat ze meer presteren dan de gemiddelde leerling. Samen met de Intern begeleider bepaalt de leerkracht aan de hand van een aantal voorwaarden welke leerlingen in aanmerking komen voor de plusgroep. In de plusgroep is er naast het behalen van didactische doelen, extra aandacht voor leren leren.  

Het doel van de plusgroep?

• Het vergroten van de motivatie van de leerlingen• Het welbevinden van de leerlingen en het plezier op school vergroten.        
• Het kunnen toepassen van leerstrategieën (leren leren, plannen en organiseren)• Het leren omgaan met moeilijke taken die niet meteen goed gaan• Het aanspreken op creatief denken• Het bieden van ruimte voor persoonlijke begeleiding en ontwikkeling• Zorgen voor regelmatige omgang met ontwikkelingsgelijken• Het aanbieden van uitdagende spellen ter bevordering van het creatief en inzichtelijke denken• Het aanbieden van verrijkingsstof op verschillende gebieden, geen stof uit hogere leerjaren 

 


 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies