Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg op de Pendinghe
Op de Pendinghe staan onze leerlingen centraal. Ondersteuning en begeleiding maken deel uit van het schoolsysteem. De leerkrachten en intern begeleiders werken handelingsgericht. Door handelingsgericht te werken zorgen we dat de zorg op groeps- en op individueel niveau op maat is. Een cyclus bestaat uit: signaleren, analyseren, plannen, realiseren. Tweemaal per jaar worden de resultaten van de leerlingen geëvalueerd met de intern begeleider en worden er doelen gesteld voor het komende half jaar. Passend onderwijs aan alle leerlingen maakt dat de leerkrachten om kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen. De meeste zorg kan worden geboden binnen de school, in enkele gevallen wordt externe zorg ingezet.


Handelingsplan
Leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben krijgen op de Pendinghe een individueel handelingsplan. Dit gebeurt in overleg met de ouders en de betrokkenen, die de begeleiding gaan verzorgen. In het plan zijn de doelen beschreven en hoe er aan de doelen gewerkt zal worden. Als ouders akkoord gaan met het handelingsplan, zal het plan in werking worden gezet.  Na een afgesproken periode zal het plan geëvalueerd worden en zullen waar nodig de doelen worden bijgesteld.


Zorgstructuur
De zorg op school is altijd afgestemd op de individuele leerling. De zorgstructuur is verdeeld in vier niveaus: hulp in de groep met ondersteuning van de leerkracht, hulp in en buiten de groep, specifieke hulp buiten de groep en speciale hulp met inzet van externe/ ambulante begeleiders.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies