Unitonderwijs

Unit-onderwijs

Op basisschool de Pendinghe hebben we 15 basisgroepen en één nieuwkomersgroep. In totaal heeft de school ongeveer 250 leerlingen.

De acht leerjaren van onze school zijn verdeeld in units:

Unit

Groepen

Unit-leider

Onderbouw-unit

Groep 1 t/m 3

Tjerkje Miedema

Middenbouw-unit

Groep 4 en 5

Diana Gjaltema

Bovenbouw-unit

Groep 6, 7 en 8

Manon Jellinek

 

Wij streven ernaar om voor alle groepen een groepsgrootte te creëren die het mogelijk maakt om goed te kunnen werken in en met de groep. We houden hierbij rekening met de groepsdynamiek, het aantal kinderen met een individuele leerlijn en de ervaring van de leerkracht. De streefcijfers voor onze groepsgrootte zijn maximaal 24 leerlingen.

 

Onderbouw-unit

In de onderbouw-unit gaan wij uit van een doorgaande ontwikkeling. Het onderwijs sluit aan bij het individuele ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Er wordt geleerd in een uitdagende leeromgeving. De klassen zijn zo ingericht dat de materialen uitnodigen om te gebruiken.

 

Het onderwijs in groepen 1, 2 en 3 wordt aangeboden vanuit thema’s, die zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. Deze thema’s zijn terug te vinden in alle hoeken en verweven in de activiteiten. In de groepen 1en 2 sluiten we aan bij spelsituaties om de doelen aan te bieden die kinderen moeten behalen om een goede start te maken in groep 3. We richten ons op acht gebieden, die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van denk- en taalontwikkeling tot creatieve en persoonlijkheidsontwikkeling. In de thema’s zit een doorlopende ontwikkelingslijn van de peuterspeelzaal tot en met groep 3 van de basisschool. Dat betekent dat op de peuterspeelzaal met dezelfde thema’s gewerkt wordt, maar dan op een ander niveau. Met een combinatie van spelen, werken en leren proberen we de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Dit is mogelijk op het speel- en leerplein bij de kleuters en de peuters. Hier kunnen de kinderen samen spelen en leren van elkaar. De kinderen van de groepen 3 spelen en leren op het leerplein. Elke ochtend wordt er gestart met een inloop. Gedurende de inloop gaan de kinderen direct aan de slag met een onderwijsactiviteit of letter van de week. Hierbij bieden we ouders de kans om samen met hun kind de overgang van thuis naar school makkelijker te laten verlopen.

 

Midden- en Bovenbouw-unit

Het lees-, taal- en rekenonderwijs neemt op onze school een belangrijke plaats in. We gaan met onze methoden overwegend uit van een gezamenlijke kerninstructie, gevolgd door een verlengde instructie voor een aantal kinderen. Er vinden activerende en gedifferentieerde verwerkingsvormen plaats (adaptief onderwijs).

In de bovenbouw wordt naast lezen, taal en rekenen elke week Engels gegeven met de methode Join in. Leerlingen leren Engels te begrijpen, maar spreken ook zelf Engels met elkaar in de lessen.

De groepen 7 en 8 doen mee aan IMC Basis. Dit is een wekelijks programma waarmee we ongeveer een maand lang werken aan één thema. De leerlingen ontdekken welke soorten beroepen bij dit thema passen en welke vaardigheden hierbij passen. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: film, zorg en welzijn en rechten.

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies