Onze school

OBS de Pendinghe geeft talent de ruimte!

Wat is de missie van OBS de Pendinghe?

Missie - kern:

Wij zijn een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, waar gewerkt wordt vanuit Units, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Op onze school kunnen leerlingen zicht optimaal ontwikkelen binnen een veilig schoolklimaat. Om op te groeien tot zelfstandige, kritische individuen die een betekenisvolle rol hebben in de maatschappij.

TOP:

-Talentontwikkeling:        Op onze school zetten we in op de talenten van onze leerlingen.
Openheid :                      Op onze school hebben we oog voor verschillende culturen en achtergronden,
                                         maar de Nederlandse identiteit, met waarden en normen, is leidend.
Perspectief :                    Op onze school richten wij ons op het creëren van gelijke onderwijskansen.


D
e kernwaarden van OBS de Pendinghe zijn:

*Talent               
*Openheid               
*Perspectief

Waar is OBS de Pendinghe trots op?

-Onze schoolcultuur biedt veiligheid waardoor onze leerlingen zicht optimaal kunnen ontwikkelen
-Op de Pendinghe onderscheiden we ons doordat we ons onderwijs geven in kleine groepen en hierbij vakoverstijgend geleerd kan worden

De Pendinghe is onderdeel van een Vensterschool. Er wordt samengewerkt met verschillende instellingen: de bibliotheek, het sociaal-culturele werk, de wijkraden, de kinderwerktuin, de G.G.D., de peuterspeelzalen, de kinderdagopvang, naschoolse opvang en het centrum voor jeugd en gezin. 

 

 

Documenten

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies