SWAS (samen werken aan succes)

Samen Werken Aan Schoolsucces (SWAS)         

In 2018 is het project Samen Werken Aan Schoolsucces (SWAS) gelanceerd, bedoeld om alle kinderen gelijke kansen in het onderwijs te bieden. De activiteiten binnen dit project zijn gericht op leren, ontdekken en kansrijk opgroeien. Hierbij worden ouders, scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs en het WIJ-team betrokken. Voor dit project is een subsidie toegekend om kansengelijkheid te bevorderen door onderwijs, jeugdhulpverlening en andere partners intensief samen te laten werken.

Het doel van SWAS is om een doorstroomprogramma te creëren op de scheidslijn tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.  Openbaar Onderwijs Groningen streeft ernaar om netwerken in de omgeving van deze groep leerlingen te versterken om kansenongelijkheid te verkleinen. De activiteiten van SWAS zijn erop gericht om leerlingen te ondersteunen zodat ze kunnen werken op het niveau dat past bij hun capaciteiten. Op die manier kunnen zij succesvol doorstromen naar het VO. Door het programma krijgen leerlingen zicht op hun talenten en het programma biedt leerlingen systematische ondersteuning bij de ontwikkeling daarvan. Bijvoorbeeld door middel van talenttrajecten, hulp bij het leren leren en de ontwikkeling van tekstbegrip.

Mogelijke activiteiten:

Focus op ICT: afstemmen van digitale geletterdheid PO en VO
Een maatje/buddy koppelen aan 1e klasser vanuit een hoger jaar (bijv.een4e klasser)
Programma’s opstarten die gericht zijn op samenwerken en leren leren
Vergroten van ouderbetrokkenheid: rol van de brugfunctionaris op het VO,       
   ouders begeleiden en informeren over het PO-VO-   proces
Potentiële havo/vwo leerlingen in het PO extra mogelijkheden bieden en ondersteunen: extra onderwijsprogramma, netwerk opbouwen,
   talent scouten
Leerlingen in overgangsfase begeleiden: doorstroom met               
   brugfunctionaris/PO-leerkrachten
VO Wij-team medewerker koppelen aan medewerkers bovenbouw PO.
Huiswerkbegeleiding: huiswerkbegeleiding op school/wijkcentrum
Stimuleren taalbegrip: taalachterstanden wegwerken, met name voor   tekstbegrip, extra ondersteuning voor begrijpend lezen startend in
   groep 7 t/m   1e  klas door PO-VO docent op twee locaties

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies