Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

“Niet apart, maar samen” is de lijfspreuk van De Pendinghe.

 

 De school kent een dynamisch team en een grote ouderbetrokkenheid. De school is volop in ontwikkeling om onderwijs te verzorgen dat recht doet aan de eisen van deze tijd. Binnen een goed pedagogisch klimaat wordt er gestreefd naar optimale ontwikkeling van kinderen. Belangrijk onderdeel daarbij is de professionele houding van de leerkracht en het scheppen van goede onderwijsvoorwaarden. De Pendinghe is een lerende organisatie en er bewust op gericht het leren en het leervermogen van kinderen te vergroten en met elkaar te verbinden.